MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

Mevlana Değişim Programı ortak bir çatı altında yurtiçi yükseköğretim kurumları ile yurtdışı eğitim yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik doğrultusunda Mevlana Değişim Programına katılmayı kabul eden yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi mümkün hale gelmiştir. 

Adını XIII. Yüzyılda yaşamış olan ünlü düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celâleddin-i Rumî’den alan program, Mevlana’nın ünlü dizelerinde ifade ettiği "Gel ne olursan ol, gel" evrensel çağrısı ışığında akademik ve kültürel alış-verişi teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Hayatı süresince değişik ülke ve şehirlerde bulunan eğitim kurumlarında öğrenci ve hoca olarak bununan Mevlana’nın yaşamında ve felsefesinde ‘değişim’ ve ‘tekâmül’ fikirleri önemli bir yere sahiptir. Mevlana Değişim Programı yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında akademik hareketliliği teşvik ederek hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin hayatında önemli yer tutan değişim ve tekâmülün gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yine Mevlana’nın evrensel çağrısı doğrultusunda Mevlana Değişim Programı, diğer değişim programlarından farklı olarak hiçbir çoğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Ancak 2013-2014 akademik yılında yapılacak değişimlerde Erasmus programına dahil ülkeler kapsam dışı bırakılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler, öğrenim yaşamlarında bir kez burslu olmak üzere, en az 1, en fazla 2 yarıyıl süreyle programdan faydalanabilirler. Öğretim elemanları ise, her akademik senede bir kez olmak üzere, en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle ders vermek üzere programa katılabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.